Chiến lược Forex ngày 10 Tháng Bảy 2020

xau-usd-10-07
Sau đây là những quan điểm định hướng ngày nay từ các bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Trading Central! Đây là những điểm khởi đầu cho nghiên cứu riêng của bạn để nhận biết các cơ hội có ý nghĩa đối với bạn. Thích nội dung bạn nhìn thấy? Hãy thoải mái chuyển tiếp đến bạn bè!
Xin lưu ý rằng do biến động thị trường, một số mức độ chính có thể đã đạt được và các tình huống đã diễn ra.
EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay:
1,1315
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,1315 với mục tiêu 1,1265 & 1,1245.
Phương án phụ:
nếu vượt qua 1,1315, có thể tới 1,1335 & 1,1350.
Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
euro-usd10-07
AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.
Điểm xoay:
0,6975
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,6975 với mục tiêu 0,6935 & 0,6920.
Phương án phụ:
nếu vượt qua 0,6975, có thể tới 0,6990 & 0,7000.
Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
aud-usd-10-07
USD/JPY trong ngày: mức tăng dự đoán.
Điểm xoay:
107,15
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 107,15 với mục tiêu 107,35 & 107,45.
Phương án phụ:
nếu thủng qua 107,15, có thể tới 107,05 & 106,90.
Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
usd-jpy-10-07
GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay:
1,2625
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,2625 với mục tiêu 1,2580 & 1,2560.
Phương án phụ:
nếu vượt qua 1,2625, có thể tới 1,2650 & 1,2670.
Tư vấn kĩ thuật:
vượt qua mốc 1,2625 chỉ số có thể tiến tới 1,2580.
Gbp-usd-10-07
NZD/USD trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 0,6593 là điểm kháng cự.
Điểm trục của chúng tôi là 0,6593.
Khuyến nghị :
xu hướng giảm lấn át khi 0,6593 là điểm kháng cự.
Kịch bản thay thế:
trên 0,6593, trông chờ 0,6624 và 0,6642.
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,6570 và 0,6575)
nzd-usd-10-07
Gold spot trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.
Điểm xoay:
1809,00
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1809,00 với mục tiêu 1795,00 & 1791,00.
Phương án phụ:
nếu vượt qua 1809,00, có thể tới 1818,00 & 1825,00.
Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *