GÓC TỰ HỌC FOREX

Ngày 1: Nhập môn Forex

Ngày 2: Phân tích xu hướng với Trendline

Ngày 3: Xác định các mức cản

Ngày 4: Xây dựng chiến thuật giao dịch Forex

Ngày 5: Chiến thuật giao dịch Forex với Trendline & Fibonacci

Ngày 6: Hướng dẫn đọc biểu đồ và tìm cơ hội giao dịch trong 5 phút

Ngày 7: Các chiến thuật giao dịch với tin tức – News Trading

Ngày 8: Học cách quản lý vốn và rủi ro để giao dịch Forex an toàn